• slider 1

  Tvorba webu

 • slider 2

  Ochrana osobných údajov

 • slider 3

  Služby pre geografické informačné systémy

adamjak.NET

Komplexné IT služby

Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti spracovania a prezentácie údajov, softvérových služieb, ochrany údajov, aktív a riadenia rizík. Hlavným zameraním spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti tvorby a správy webových stránok, portálov a aplikácií a služieb ochrany osobných údajov.

Služby

Vývoj, údržba a prevádzka webových stránok a sídiel

Webová stránka spoločnosti, živnostníka, vedeckého pracovníka či umelca je dnes nepostrádateľným prostriedkom nie len propagácie, ale najmä komunikácie s Vašimi partnermi, klientmi či spolupracovníkmi. Dobre navrhnuté, kvalitne spravované a najmä stále aktualizované webové stránky, ktoré sa stanú Vašim webovým sídlom, Vám sprístupnia všetky potrebné nástroje na komunikáciu prostredníctvom internetu. Naším cieľom je poskytnúť Vám kvalitné služby, ktoré splnia Vaše najnáročnejšie požiadavky.

V oblasti vývoja, údržby a prevádzky webových stránok a sídiel ponúkame nasledovné služby:
 • grafický a obsahový návrh Vašich webových stránok,
 • realizácia webových stránok podľa Vami zadaných grafických podkladov,
 • prevádzku a údržbu obsahu Vašich stránok,
 • hostovanie Vašich stránok na našich technických prostriedkoch.

Softvérové služby

V oblasti softvérových služieb ponúkame kapacity skúseného tímu softvérových architektov, analytikov a programátorov, ktorí prevezmú Vaše problémy na svoje plecia a budú realizovať vývoj, testovanie a nasadenie informačných systémov podľa Vašich požiadaviek.

V tejto oblasti ponúkame služby:
 • návrh IT systémov, analýza požiadaviek užívateľov, návrh architektúry systémov,
 • vývoj, testovanie a nasadenie IT systémov založených na webových rozhraniach i desktopových riešeniach,
 • návrh a vývoj databázových riešení,
 • návrh a vývoj aplikácií pre GIS systémy.

Bezpečnosť a ochrana údajov a prostredia

Údaje a informácie patria v dnešnej dobe medzi najviac cenený majetok každej spoločnosti či organizácie. V súčasnom svete, kde je prakticky každý počítač prepojený s iným počítačom, existujú nezanedbateľné hrozby, ktoré by mohli ohroziť Vaše údaje a ďalšie Vaše aktíva.

Ponúkame Vám skúsenosti našich špecialistov, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní IT prostredí pre klientov z rôznorodých prostredí, od veľkých priemyselných podnikov, cez veľké nemocnice a školy až po drobných podnikateľov a rozpočtové organizácie. Naše riešenia Vám umožnia s minimálnymi ekonomickými požiadavkami dosiahnuť významné zvýšenie bezpečnosti Vášho prostredia. Naši špecialisti budú pri poskytovaní služieb dôsledne rešpektovať normy ISO 2700x.

V oblasti bezpečnosti a ochrany údajov a prostredia Vám ponúkame:
 • audit Vášho prostredia, identifikácia slabých miest, návrh a podpora zavedenia potrebných opatrení,
 • vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z,
 • služby zavedenia procesov a postupov zvyšujúcich Vašu bezpečnosť,
 • služby zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z.,
 • lektorské služby v oblasti ochrany osobných údajov (poučenia oprávnených osôb, prípravu zodpovedných osôb na skúšky).

Služby pre geografické informačné systémy

Geografické informačné systémy sú v súčasnosti nedeliteľnou súčasťou života každého človeka. Nevyhnutným predpokladom pre využívanie služieb týchto systémov sú kvalitné geografické údaje a kvalitne navrhnutý geografický informačný systém.

Naši špecialisti, ktorí sa podieľali na významných vojenských a infraštrukturálnych projektoch sú Vám pripravení poskytnúť služby:
 • návrh metodológie získavania a správy geografických údajov,
 • mapovacie a geodetické práce a práce súvisiace so získavaním a aktualizáciou Vašich geografických údajov,
 • overovanie kvality geografických údajov,
 • návrh a realizáciu moderných a kvalitných vizualizácií a kartografických reprezentácií Vašich údajov.

Referencie

Tvorba Internetových stránok

 • Internetová stránka predajcu prírodného kameňa
 • Internetová stránka Relocation Consulting
 • Internetová stránka Mediátor
 • Diskusné fórum DajsinaTo.com
 • Internetová stránka pre JRBpoter s.r.o.
 • Projekt KAM NA SVAH
 • Internetová stránka pre Dagmar Juračkovú
 • Internetová stránka pre Slovenskú reštauráciu
 • Osobný web Róberta Kabáta
 • Internetová stránka pre firmu GeoGIS
 • Internetové stránky pre výkupcu katalyzátorov
 • Komunitný portál pre samosprávu bloku 227 v Banskej Bystrici
 • Internetová stránka pre firmu Atopo
 • Systém na zber dát pre firmu Atopo

Kontakt

 • Telefón:
  • +421 915 226 894
 • Info → ORSR
  • IČO: 47 417 781
  • DIČ: 20 239 16785
  • IBAN: SK92 0900 0000 0050 4919 5219