adamjak.NET s.r.o.

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti tvorby softvéru, ochrany údajov, aktív a riadenia rizík.
Prioritou je profesionalita, komplexnosť a dôslednosť s orientáciou napotreby partnerov a zákazníkov.

Služby

Softvérové služby

V oblasti softvérových služieb ponúkame kapacity skúseného tímu softvérových architektov, analytikov a programátorov, ktorí prevezmú Vaše problémy na svoje plecia a budú realizovať vývoj, testovanie a nasadenie informačných systémov podľa Vašich požiadaviek.

V tejto oblasti ponúkame služby:

  • návrh IT systémov, analýza požiadaviek užívateľov, návrh architektúry systémov,
  • vývoj, testovanie a nasadenie IT systémov založených na webových rozhraniach i desktopových riešeniach,
  • návrh a vývoj databázových riešení.

Bezpečnosť a ochrana údajov a prostredia

Údaje a informácie patria v dnešnej dobe medzi najviac cenený majetok každej spoločnosti či organizácie. V súčasnom svete, kde je prakticky každý počítač prepojený s iným počítačom, existujú nezanedbateľné hrozby, ktoré by mohli ohroziť Vaše údaje a ďalšie Vaše aktíva.

Ponúkame Vám skúsenosti našich špecialistov, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní IT prostredí pre klientov z rôznorodých prostredí, od veľkých priemyselných podnikov, cez veľké nemocnice a školy až po drobných podnikateľov a rozpočtové organizácie. Naše riešenia Vám umožnia s minimálnymi ekonomickými požiadavkami dosiahnuť významné zvýšenie bezpečnosti Vášho prostredia. Naši špecialisti budú pri poskytovaní služieb dôsledne rešpektovať normy ISO 2700x.

Kontakt