Tvorba internetových stránok

Poskytovanie webhostingu

Výuka práce s počítačom

Ochrana osobných údajov

adamjak.NET spol. s r.o.
sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti spracovania a prezentácie údajov, softvérových služieb, ochrany údajov, aktív a riadenia rizík. Hlavným zameraním spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti tvorby a správy webových stránok, portálov a aplikácií a služieb ochrany osobných údajov.